Jeńcy wojenni w Krakowie 1939–1945

Kategoria
Wystawa
Organizator
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Wystawa „Jeńcy wojenni w Krakowie 1939–1945” to kolejna wystawa czasowa prezentowana w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (MHK) – w oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera – będąca rozszerzeniem wątków poruszanych na wystawie stałej „Kraków – czas okupacji 1939–1945”. Tematyka jeniecka dotycząca II wojny światowej do tej pory nie była poruszana ani przez działania wystawiennicze, ani archiwalno-biblioteczne MHK. Główną ideą wystawy jest upowszechnienie i zachowanie wiedzy historycznej na temat jeńców wojennych w okupowanym Krakowie.
Do dnia dzisiejszego zachowało się niewiele dokumentów na ten temat, a informacje o samych jeńcach wojennych w Krakowie są rozproszone w wielu archiwaliach i publikacjach dotyczących II wojny światowej. Wystawa oraz towarzyszące jej wydawnictwo stanowią pierwszą próbę kompleksowego przedstawienia tego tematu w Polsce. Wydarzenia towarzyszące, takie jak spotkanie z jednym z ostatnich żyjących jeńców holenderskich, który był więziony na terenie Krakowa, czy spacer edukacyjny po terenie byłego Stalagu 369, miały umożliwić odbiorcom pogłębione poznanie tych zagadnień.
Wystawa prezentowana w terminie 13 października 2016 – 2 kwietnia 2017 roku została podzielona na cztery segmenty: „Wprowadzenie”, „Polscy jeńcy wojenni 1939–1940”, „Stalag 369” oraz „Pamięć”.
Przystępna forma wystawy pokazuje główne wątki tematu, zaciekawia, ale też pozwala odnieść pojawiające się treści do przestrzeni miejskiej – zarówno w ujęciu historycznym, jak współczesnym. Wnikliwe poszerzenie tematu zawiera publikacja stanowiąca jednocześnie katalog wystawy. Uzyskała ona tytuł Najlepszej książki historycznej 2016 w plebiscycie „Historia zebrana” organizowanym przez redakcje Histmag.org i Granice.pl.
Współorganizatorem wystawy było Muzeum Oporu i Deportacji w Besançon we Francji. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Konsulat Generalny Francji w Krakowie.

Opis powstał na podstawie materiałów organizatorów.

Jeńcy wojenni w Krakowie 1939–1945