Otwarcie Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

Kategoria
Wydarzenie
Organizator
Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego jest nową instytucją kultury powołaną do życia w 2016 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku. Ośrodek włącza polskie doświadczenie historyczne w pamięć świata i buduje pomost między nauką a kulturą.
Jego zadaniem jest między innymi:
- dokumentowanie zbrodni niemieckich i sowieckich, popełnionych podczas okupacji Polski
- gromadzenie świadectw ofiar, ich rodzin i bliskich
- wspieranie badań naukowych, udostępnianie tekstów źródłowych i ich tłumaczeń
- organizowanie międzynarodowej wymiany akademickiej
- prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej
- inspirowanie i promowanie najciekawszych zjawisk w kulturze i sztuce, nawiązujących do historii i doświadczenia totalitaryzmu

Główne projekty realizowane przez Ośrodek w 2016 roku:
- Polsko-angielska, internetowa baza świadectw ZapisyTerroru.pl/ ChroniclesofTerror.pl. To jeden z największych zbiorów relacji ludności cywilnej okupowanej Europy.
- Międzynarodowa konferencja naukowa „Wola 1944. Nierozliczona zbrodnia a pojęcie ludobójstwa”.
- "Introduction to the Anglo-American Academic Discourse" - warsztaty przeznaczone dla młodych naukowców: słuchaczy studiów magisterskich oraz doktorantów nauk humanistycznych i społecznych. - "Jak pisać historię" – warsztaty przeznaczone są dla młodych historyków.
- Akademia Film Historycznego – uczestnicy warsztatów uczą się zasad i narzędzi tworzenia porywającego opowiadania filmowego.
- Cykl pokazów filmów historycznych „Obrazy Historii”, realizowany wspólnie z Warszawską Szkołą Filmową. Pokazom towarzyszą dyskusje z udziałem twórców, aktorów i historyków.
- Obnt.pl – na bieżąco aktualizowany portal internetowy, oferujący teksty popularnonaukowe i publicystykę historyczną na najwyższym poziomie.

Opis powstał na podstawie materiałów organizatorów.

Otwarcie Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego Otwarcie Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego