Obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum Więzienia Pawiak

Kategoria
Wydarzenie
Organizator
Muzeum Więzienia Pawiak – oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie

Muzeum Więzienia Pawiak poprzez zaangażowanie w różnorodne projekty historyczne, artystyczne i konserwatorskie aktywnie realizuje swoją misję zachowania pamięci zarówno o miejscu, jak i o ludziach, którzy przeszli przez to więzienie. Muzeum prowadzi aktywną pracę badawczą i edukacyjną, współpracuje z wieloma środowiskami więźniarskimi i kombatanckimi, rodzinami byłych więźniów, szkołami, stowarzyszeniami, fundacjami i muzeami – miejscami pamięci w kraju i za granicą.
W 2016 roku Muzeum Więzienia Pawiak świętowało jubileusz 50-lecia. Wśród zorganizowanych wydarzeń znalazły się między innymi:
- widowisko teatralne „Nie ma zapomnienia”, przygotowane z okazji 95. rocznicy urodzin K. K. Baczyńskiego, we współpracy z Fundacją ART,
- wykłady i prelekcje okolicznościowe,
- Harcerski Rajd „Meksyk” ZHR,
- koncerty,
- projekcje filmowe „Dziesięciu z Pawiaka”, „Miejsce ocalonej pamięci”, „Egzamin z Dojrzałości” oraz „Alina Janowska. Z Pawiaka” w reż. Andrzeja Kałuszko,
- wernisaż rzeźb Zofii Pociłowskiej-Kann z udziałem samej Autorki, byłej więźniarki Pawiaka i KL Ravensbrück,
- wystawa plenerowa „Ślady Pamięci". Znajdująca się na wewnętrznym dziedzińcu Muzeum wystawa opisuje historię Pawiaka – największego więzienia śledczego Warszawy – na przestrzeni XIX i XX w.
- dwie publikacje: „HISTORIA – LUDZIE – PAMIĘĆ” oraz „Ślady Pamięci”

Opis powstał na podstawie materiałów organizatorów.

Obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum Więzienia Pawiak Obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum Więzienia Pawiak